Cysylltiadau Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol

Dywedwch Wrthym Unwaith – Gwasanaeth sy’n gadael i chi roi gwybod un waith i’r rhan fwyaf o sefydliadau llywodraeth am farwolaeth yw ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’.

Cyngor Sir Ynys Môn – Gwybodaeth am gofrestru marwolaeth, gwasanaethau crwner a phrofedigaeth

Cyngor Gwynedd  – Cofrestru marwolaeth

Cruse Bereavement Care – mae Cruse Bereavement Care yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad wedi marwolaeth rhywun agos

Yr Eglwys yng Nghymru

Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol  – Gwarchodfa Boduan, coedlan ar gyfer pob claddedigaeth a chysegriad i ddathlu anwyliaid

Cromlech Carriages – hurio cerbydau ceffyl fel dewis arall i’r hers â modur

Cymdeithas Genedlaethol y Cyfarwyddwyr Angladdau – Mae’r gymdeithas hon yn cynrychioli buddion holl sbectrwm busnesau cyfarwyddo angladdau

Interflora

Rhifau Ffôn Defnyddiol

Jones Brothers Benllech:
01248853032
Riverside Flowers:
01248851181
Amlosgfa Bangor:
01248370500
Crwner Caernarfon:
01286672804
Swyddfa Gyffredinol Ysbyty Gwynedd:
01248384384
Ysbyty Glan Clwyd – Profedigaeth:
01745534147
Ysbyty Eryri, Caernarfon:
01286672481
Cofrestrydd Llangefni:
01248751925
  Gwynedd:
01766771000
  Rhyl:
01745366610

Codau Post Defnyddiol

Jones Brothers Benllech:
LL74 8UF
Jones Brothers – Swyddfa Benllech,
6 Stad Minffordd:
LL74 8QG
Eglwys y Santes Fair, Llanfair M.E:
LL74 8NS
Eglwys Sant Andreas, Benllech:
LL74 8TG
Capel Methodistiaid Calfinaidd Benllech:
LL74 8SR
Amlosgfa Bangor:
LL57 4HP
Ysbyty Gwynedd, Bangor:
LL57 2PW
Cofrestrydd Gwynedd:
LL57 2PW
Cofrestrydd Ynys Môn:
LL77 7YE
Ysbyty Glan Clwyd:
LL18 5UJ
Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi:
LL62 2QA
Ysbyty Eryri, Caernarfon:
LL55 2YE