Dechreuwyd Jones Brothers Benllech Builders and Funeral Directors yn yr 1950au gan Sam ac Arthur Jones.  Cymerodd Bryn drosodd fusnes y teulu yn 1983 gan gadw’r enw Jones Brothers Benllech.  Mae gwraig Bryn, Lynda, ei fab Carwyn a’i ferch Katy yn gweithio gyda Bryn i roi gofal a gwasanaeth eithriadol i glieintiaid a’u teuluoedd.

Mae Jones Brothers Benllech yn gyfarwyddwyr angladdau teuluol, dibynadwy sydd wedi hen ennill eu plwyf ac yn gwasanaethu cymunedau Môn.  Rydym yn cynnig gwasanaeth gofalgar a thosturiol, gan eich arwain trwy’r opsiynau i gofio’ch anwyliaid yn y ffordd fwyaf priodol i anrhydeddu’r coffa amdanynt.

Rydym wedi’n cymeradwyo gan y crwner. Gallwn fynd i bob rhan o Fôn os bydd gofyn ac rydym yn gwasanaethu cymunedau lleol Brynrefail, Bodafon, Dulas, Maenaddwyn, Bryn-teg, Marian-glas, Moelfre, Llanallgo, Benllech, Traeth Coch, Pentraeth, Rhoscefnhir a’r ardal gyfagos. Gallwn ddiwallu anghenion angladdau Cristnogol, digrefydd neu wasanaeth aml-ffydd gan gydymffurfio â’ch dymuniadau neu’ch anghenion.